Nový park Stará Ponávka nad sídlištěm v Komárově. Foto: Z. Kolařík​

V místě bývalého parkoviště a výběhu pro psy při ulici Kalová nad sídlištěm v Komárově vznikl nový park s množstvím stromů.

Podle 1. náměstka primátorky, Petra Hladíka, je úprava lokality prvním realizovaným krokem v plánované revitalizaci téměř 4 km dlouhého toku Staré Ponávky.

„Lidé určitě ocení i přístup k říčce, pobytové schody a molo. Při pracích jsme chtěli maximálně zachovat stromy podél toku. Ty byly doplněny dalšími stromy, keři a bylinami. Novou páteřní stezku budou moci využívat pěší i cyklisté. Celkově stály úpravy prostoru 20,25 milionu korun,“ uvedl Hladík.

Práce na revitalizaci této části toku začaly v lednu loňského roku a skončily v prosinci. Dříve regulovaná říčka byla upravena do přírodnější podoby a byla přemostěna třemi lávkami. Ty propojují blízké sídliště s komerčním areálem Svatopetrská. Podél toku stavbaři vybudovali betonovou komunikaci a další mlatové stezky, které se kombinují s kamennou dlažbou. Přibyl i nový mobiliář a dřevěná lehátka rozmístěná po obvodu centrální louky. Následovat by měly práce na 2 etapách (v rámci jedné stavební zakázky), které směřují od nového parku k řece Svratce. V současné době se soutěží zhotovitel. Předpokládané náklady jsou přibližně 20 milionů Kč.