Stavba prvního mírového památníku v Evropě začala roku 1910. Foto: Muzeum Brněnska

V letošním roce oslaví Památník Mohyla míru výročí 110 let od počátku své stavby. Myšlenka na vybudování mohyly, která by důstojně odkazovala na místo odpočinku všech padlých vojáků v bitvě u Slavkova, je však starší.

Iniciátorem stavby byl páter Alois Slovák, z jehož popudu vznikl v roce 1899 Komitét pro zřízení důstojného ossaria na úplně opuštěném bojišti slavkovském. Předsedou tohoto výboru byl zvolen právě Slovák. Podle rozhodnutí komitétu měly stavbu financovat všechny tři bojující mocnosti: Rakousko, Rusko a Francie. Do architektonické soutěže v roce 1907 byl pozván i Josef Fanta, autor budovy hlavního nádraží v Praze, jehož návrh zvítězil. Trvalo však téměř další tři roky, než Fanta dodal projektovou dokumentaci. Důkazem jsou dopisy od pátera Slováka, kde architekta prosí o dodání plánů. Plány nakonec Fanta dodal, a tak mohla být v roce 1910 stavba prvního mírového památníku v Evropě zahájena. Dnes památník Mohyla míru patří mezi kulturní památky ČR.

Památník Mohyla míru

Muzeum Brněnska

www.muzeumbrnenska.cz

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne