Pavel Zemen dělá dobré jméno brněnským vysokým školám. Foto: JAMU

Dobrých zpráv není nikdy dost, zvláště týkají-li se brněnských studentů. Mladý talentovaný pianista a doktorand Hudební fakulty JAMU rozšířil portfolio svých dosavadních úspěchů o Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů.

Ocenění za rok 2019 předal Zemenovi ministr Robert Plaga osobně. „Komise ocenila Pavla Zemena právě pro jeho mimořádný talent a jeho pedagogickou činnost v oblasti hudby,“ uvedla Adéla Krejčová z Odboru vysokých škol při MŠMT. Cena se podle ní uděluje vynikajícím studentům nebo absolventům bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádné výsledky ve studiu nebo ve vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti související se studiem v daném studijním programu. Dále se tato cena uděluje studentovi nebo absolventovi bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu za mimořádný čin prokazující občanskou statečnost, odpovědnost nebo obětavost.

Janáčkova akdemie múzických umění v Brně

www.jamu.cz

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne