Stanislav Moša přiblížil aktuální situaci v Městském divadle Brno. Foto: MdB

V krátkém rozhovoru se Stanislavem Mošou se dozvíte, na co se v Městském divadle těšit po uvolnění opatření, i jak s ním zůstat ve spojení do té doby.

Na jaké premiéry se v Městském divadle můžeme těšit, jakmile to situace umožní?

Našim divákům stále dlužíme uvedení nádherného muzikálu Grand Hotel z období předválečného Berlína. Zkoušení jsme museli přerušit týden před premiérou (21. března) a kolegové, kteří měli možnost zkoušky navštívit, ale i sami účinkující hovořili o tom, jak hluboce toto dílo svého diváka zasáhne. Úžasná hudba, vzrušující příběhy hlavních postav, skvělé výkony…! Hned další premiérou bude inscenace historického dramatu Williama Shakespeara Antonius a Kleopatra na Činoherní scéně, v titulních rolích s Petrem Gazdíkem a Ivanou Vaňkovou. Příběh o vášnivé lásce dvou hegemonů své doby je po celá tisíciletí neuvěřitelně zajímavý. A v básnickém textu velkého alžbětince ještě o to více. I práce na této inscenaci jsme museli předčasně přerušit (plánovaná premiéra 4. dubna), ale od tohoto čtvrtka (16. 4.) budeme za přísných hygienických podmínek ve zkouškách pokračovat.

Pevně doufáme, že ještě před prázdninami představíme svému obecenstvu muzikálovou pohádku Petra Ulrycha O statečném kováři na Biskupském dvoře. Pakliže nám okolnosti nedovolí tuto naši radost naplnit, přesuneme premiéru na sezónu 2020/2021.

Ještě před prázdninami zahájíme zkoušky historického dramatu Josefa Boučka Noc pastýřů o životě Jakuba Jana Ryby a především pak o událostech kolem vzniku jeho legendárního díla Česká mše vánoční. Premiéru této inscenace o boji talentu s mocí, sváru myšlenkové otevřenosti s omezeností a o síle ducha a hudby máme stanovenou na počátek měsíce září (konkrétně na 12.

Máte nějaký tip pro čtenáře, jak zůstat v kontaktu s kulturou ze svého domova?

Rád bych při této příležitosti poznamenal, že je to právě kultura, která nám vydatně pomáhá toto nepříjemné období překonávat. Vždyť co jiného nám pro naši duševní radost zbývá než literatura, dobré filmy či přenosy divadelních představení. Naše divadlo konkrétně poskytuje možnost on-line přenosů našich starších autorských inscenací, které byly napsány přímo pro naše divadlo a které již mají po derniéře. Záznamy jsou pravidelně umisťovány na náš YouTube kanál MdB TV.

Jak mohou fanoušci v této době Městské divadlo podpořit?

Ale vždyť oni nás už podporují. Vskutku ve velkém obnovují své předplatné na příští sezónu, což vnímáme jako výraz jejich víry v naši klidnější společnou budoucnost a také jako důkaz jejich solidarity.