Foto: MZM

Časopis M revue z dílny Moravského zemského muzea si můžete prolistovat on-line a dozvědět se tak zajímavé informace o této velké brněnské instituci. Dostupných je třináct čísel, naleznete v nich profily pořádaných výstav včetně obrazového materiálu a jejich zasazení do historických a společenských souvislostí, podrobné články o různých fenoménech i poutavé rozhovory. Můžete se tak zatím připravovat na opětovnou návštěvu prostor muzea po uklidnění aktuální situace. 

M revue Moravského zemského muzea
www.mzm.cz/m-revue

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne