Friedrich von Amerling, Podobizna dívky s rouškou z expozice Brno předměstí Vídně. Grafická úprava: Lukáš Kijonka

Po dobu uzavření výstavních prostor se Moravská galerie přesouvá do on-line světa. Na svých webových stránkách a sociálních sítích postupně doplňuje hravé pomůcky, které zpříjemní čas dětem, které nemohou chodit do školy ani zájmových kroužků.

Stáhnout a vytisknout jim můžete třeba ilustrované domino, jež se tematicky váže k architektovi a designérovi Josefu Hoffmannovi. Lektorky Moravské galerie si pro ně připravily také hravé kvízy, pracovní listy i další edukační pomůcky ze světa umění. Nejen pro odborníky jsou určeny sbírky on-line. Více než 220 000 děl ze sbírek Moravské galerie si mohou zájemci prohlédnout na sbirky.moravska-galerie. cz. On-line osvětu zažije také Artotéka – na Facebooku Artotéka Brno se můžete postupně seznamovat s díly současných umělců, které si pak, až koronavirus přemůžeme, můžete přijít zapůjčit do Pražákova paláce. Sledujte facebookové stránky Moravská galerie v Brně a Moravská galerie dětem. 

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne