Krizové středisko na Masné ulici. Foto: Centrum sociálních služeb Brno

V souvislosti s aktuální situací jsou pro lidi bez domova mnohem hůře dostupné běžné úkony jako umýt si ruce, vyměnit roušku nebo dostat jídlo. Město se proto chystá vytvořit zázemí se základní zdravotní a sociální péčí. Kromě řady denních center a výdejen jídel také připravuje prostory pro ty, kdo budou muset do karantény.

V souvislosti s aktuální situací jsou pro lidi bez domova mnohem hůře dostupné běžné úkony jako umýt si ruce, vyměnit roušku nebo dostat jídlo. Město se proto chystá vytvořit zázemí se základní zdravotní a sociální péčí. Kromě řady denních center a výdejen jídel také připravuje prostory pro ty, kdo budou muset do karantény.

Lidi bez domova v těchto dnech aktivně kontaktují pracovníci odboru sociální péče i neziskových organizací a informují je o doporučeném chování v souvislosti s koronavirem.

„S ochranou pomáhají také naši strážníci, kteří distribuují roušky ušité dobrovolníky. Na opatřeních, která jsme dnes oficiálně schválili, pracujeme intenzivně už několik uplynulých dní. Doplňují činnost denních stacionářů a nocleháren, z nichž některé v souvislosti s nákazou omezily svoji činnost,“ přiblížila primátorka Markéta Vaňková.

Lidé mohou například do Krizového střediska v Masné ulici kdykoli během dne odevzdávat do kontejneru obnošené roušky, které se následně vyperou a dezinfikují, aby mohly sloužit rizikovým klientům.

 

Trojice dočasných center i výdejny jídla

Dočasná denní centra vzniknou podle dnešního rozhodnutí radních na Vlhké, v areálu střelnice u Anthroposu a v bývalých židenických kasárnách.

„ Akutně je potřeba postarat se asi o 150 lidí. Jedna lokalita proto bude mít kapacitu maximálně 50 osob,“ dodal náměstek pro sociální oblast Robert Kerndl.

V dočasném mobilním centru na Vlhké ulici se bude provádět pravidelné měření teploty a kontrola zdravotního stavu, dostupné bude stravování i sociální zázemí k provádění hygieny. U Anthroposu zhruba do týdne vznikne stanové městečko se sprchovým kontejnerem a kontejnerem s toaletami. V židenických kasárnách budou pro lidi bez domova sloužit dva objekty. První, vlastněný Policií ČR, se dovybaví pro potřeby denního centra. Jde o kuchyni s jídelnou a dalším prostorným sálem. Druhý objekt, v majetku města, už prochází drobnými stavebními úpravami a vznikne v něm lůžková část pro lidi v karanténě.

Dočasná výdejna jídla funguje ode dneška na dolním nádraží. Zatím nahrazuje absentující denní centra. Lokalita je v docházkové vzdálenosti od centra, kde je větší koncentrace lidí bez domova. Aby se pro jídlo dostali, nebudou muset využívat MHD. Nově přibyly prostory bývalé vrátnice v káznici na Cejlu, kde bude informační a výdejové centrum pro lidi bez domova. Dostanou zde například roušky, zdravotnický materiál atd.