Tvorba Carretových se zaměřuje na společenské menšiny a obrazy krajiny, kterou projíždí. Foto: Claude a Marie-José Carret

Deník života romských rodin. Tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle – to vše zobrazuje nová výstava Muzea romské kultury Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret. Třicet let manželé Carretovi navazují vztahy s Romy po celé Evropě a díky osobním poutům a přátelstvím vznikají přirozené fotografie každodenního života. 

Claude a Marie-José se fotografováním zabývají více než 40 let. Claude se narodil v roce 1949 ve francouzském Rennes, touha fotograficky zachycovat svět kolem sebe se u něj projevovala již v mládí, naplno se fotografii začal věnovat až v roce 1976. Marie-José se narodila v roce 1951 v německém Trieru. Začala fotografovat spolu s manželem v roce 1980. Manželé od roku 1984 cestují a fotografují převážně ve střední a východní Evropě. Jejich tvorba se zaměřuje na společenské menšiny a obrazy krajiny, kterou projíždí. Za svůj život vystavovali v Irsku, Rumunsku, v bývalém Československu, Švýcarsku, Ukrajině a vydali nespočet katalogů a publikací. 

Tvorba manželů Carretových je ve vzájemné symbióze, doplňuje se. „Nikdy by mě ani Marie-Jo nenapadlo, že bude mít fotografie v našem životě tak výhradní postavení. Fotografování se pro nás stalo přímo životní nutností,“ komentuje Claude Carret. Carretovi se fotografováním Romů, svých přátel, věnují přes 30 let. Jen málo fotografů zůstane u téhož tématu takto dlouhou dobu. S fotografovanými navazují bližší vztahy a díky jejich citlivému přístupu jsou lidé na snímcích uvolnění a spontánní, z mnoha záběrů vyzařuje přirozenost a lehkost, s jakou byl okamžik zachycen. Díky téměř každoročním návratům do stejných lokalit se stali svědky proměn života místních komunit, rodin či krajiny. 

Sami autoři se vnímají jako „převozníci“ vzpomínek. Foto: Claude a Marie-José Carret

Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret
Muzeum romské kultury

Bratislavská 67, Brno

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne

Vila Löw-Beer zve na virtuální prohlídku

Oblíbené programy pro rodiny s dětmi Vila dětem teď probíhají on-line. Letos jste si tak už mohli virtuálně prohlédnout část stálé expozice vily Löw-Beer věnovanou textilnímu průmyslu a rodině Löw-Beer nebo se dozvědět zajímavosti o jarních židovských svátcích. V dubnu vás čeká program s názvem Skryté poklady zahrady.

Muzeum romské kultury představí fotografie manželů Carretových

Deník života romských rodin. Tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle – to vše zobrazuje nová výstava Muzea romské kultury Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret. Třicet let manželé Carretovi navazují vztahy s Romy po celé Evropě a díky osobním poutům a přátelstvím vznikají přirozené fotografie každodenního života.

381 346 územních plánovačů on-line

381 346 je počet všech obyvatel Brna, kterých se týká návrh nového územního plánu. Je to i název výstavy kanceláře městského architekta v brněnském Urban centru. Výstava představuje devět horkých témat, jež rezonovala Brnem při veřejném projednávání návrhu. Nově ji můžete navštívit on-line na webu Urban centra.

I muzea a galerie nabízejí on-line program

Existuje několik způsobů, jak si v dnešní době užít umění. Tím prvním jsou on-line sbírky, které muzea a galerie nabízejí. Můžete se tak z pohodlí domova podívat třeba na digitalizovaný obraz Hlava Medusy, který se letos v březnu vrátil zpět do Moravské galerie v Brně.

Nejen do Letohrádku Mitrovských zve Petr Lukas

Po třech výstavních uzávěrách v loňském roce jsme v Letohrádku Mitrovských na Starém Brně doufali v otevření nové výstavy alespoň v měsíci březnu. Očekávání se bohužel nenaplnilo a dosud není ani zřejmé, kdy budeme moct návštěvníky znovu přivítat.