Kunštát a jeho okolí nabízí spoustu možností výletů za přírodou i historií. Foto: MAS Moravský kras

Každý máme svá rodná města nebo vesnice, ke kterým si vytváříme osobitý vztah. V dnešním tak rychle se měnícím a informacemi nabitém světě někteří usilovně, jiní systematicky a další intuitivně hledáme a navštěvujeme krajiny odpočinku a relaxace. Potřebujeme místa, kde obnovujeme naše zdraví a životní síly.

Jsou krajiny venkovské či městské, krajiny drsně industriální. Na jižní  Moravě a v okolí Brna můžeme navštívit regiony úhledně folklorní nebo naopak místa divoce přírodní. Jsou však také místa, kde se neopakovatelným způsobem snoubí lidská tvořivost s přírodou, krajiny, které promlouvají poetickým či libozvučným veršem. Krajiny, které si společně s literáty, básníky, malíři či hudebníky zamilujete. A právě do takových míst, konkrétně v turistické destinaci Moravský kras a okolí, vás chceme pozvat.    

Z Bílovic do Bílovic 

Krásná procházka lesní krajinou vede z Bílovic po červené značce směrem k Brnu, pod hradem Obřany lávkou přes Svitavu, odtud přes zříceninu Obřany na Šumberu s pomníkem S. K. Neumanna. Mimochodem název Šumbera připomíná šlechtice Šemberu z Boskovic, zde údajně za své hříchy orá s čerty pole – pověstným polem je krasový jev zvaný škrapy. Pokračujme odtud po žluté a zelené k Resslově pomníku a po zelené kolem Liduščina památníku (připomínající v lese nalezenou opuštěnou Lidušku). Procházku můžeme zakončit v Bílovicích.

Stanislav Kostka Neumann
(5. 6. 1875 – 28. 6. 1947)

byl český básník, novinář a literární kritik. Zásadně ovlivnil moderní českou poezii, zvláště svojí jedinečnou přírodní lyrikou, která se vztahuje právě k jeho životní etapě prožité v Bílovicích.

Rudolf Těsnohlídek
(7. 6. 1882 – 12. 1. 1928)

se do povědomí zapsal jako básník, spisovatel, dramatik a novinář. Sociální cítění se v jeho životě projevilo velice konkrétně – zachránil sirotka, děvčátko. Jeho osobní příklad dal vzniknout tradici vánočních stromů a sbírkám pro opuštěné děti.

František Halas
(3. 10. 1901 – 27. 10. 1949)

byl básník jazykového experimentátorství a originálních metafor. Ve své tvorbě se dotýkal sociálních témat, dokázal však také zprostředkovat vlastní niterné prožívání, mimořádná je jeho práce se slovem a řečí.

František Halas: Já se tam vrátím

Až jednou na velikém sněmu ptačím v čase
mezi skřivánkem a sovou bude jednohlasně 
přištěbetáno jaro, já se tam vrátím!  
Zatím vábím a chytám na vějičky 
slov pěknost toho všeho tam u nás, 
ať se chytí, co se chytí. 
Ty můj kraji, ty mé bezpečí, 
ty má zatvrzelosti, ty má věčnosti. 
Tvá hlína mnuta v prstech
voní po zetlelých vlasech 
dávno pohřbených tkalcovských dědů a bab
a je přísadou mé krve. 
Ty můj kraji! 
Jsi tam, kde Vysočina nabírá dech 
a pole skládají slib chudoby.

Vycházky doporučuje RNDr. Hynek Skořepa, přírodovědec Muzea regionu Boskovicka a průvodce místní krajinou. Foto: MAS Moravský kras

Přírodní park Halasovo Kunštátsko

Přírodní park Halasovo Kunštátsko je životní a tvůrčí inspirací také dalších mimořádných umělců: básníka a literárního historika Ludvíka Kundery, současného malíře Víta Ondráčka. Osobitou reflexi místní krajiny podává také básník Pavel Kolmačka. Pokud nejste jen chodci či poutníci krajinou a zajímá vás literatura, tak si nenechte ujít podzimní Literární soutěž Františka Halase, soutěž mladých básníků. 

Okolím starobylého Kunštátu

A kam se vydat, chceme-li poznat úchvatné okolí Kunštátu? Přímo ve městě je možné začít návštěvou zámku Kunštát (s unikátními románskými základy či gotickou malbou). Pokud se budeme držet literární linky, doporučujeme vzpomenout na básníky Františka Halase a Ludvíka Kunderu na místním hřbitově. Pěšky nebo na kole se můžete vydat z Kunštátu po málo frekventované silnici do Makova a dále do Rozseče. Z Rozseče pokračujte po cyklotrase do Hlubokého a pak zase pohodlnou silnicí (po červené značce) z kopce dolů (s krásnými výhledy) do Kunštátu.

Moravský kras a okolí

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne

Kunštátsko a Bílovicko. Krajiny protkané poezií

Každý máme svá rodná města nebo vesnice, ke kterým si vytváříme osobitý vztah. V dnešním tak rychle se měnícím a informacemi nabitém světě někteří usilovně, jiní systematicky a další intuitivně hledáme a navštěvujeme krajiny odpočinku a relaxace. Potřebujeme místa, kde obnovujeme naše zdraví a životní síly.

Podcasty Z.BESEDY

Už brzy se můžete těšit na ty nejvymazlenější podcasty Znojemské Besedy. Z.BESEDY – právě takový název nový podcast dostal. Čeká vás půlhodinka povídání se zajímavými hosty.

Naučná stezka Járy Cimrmana

Příznivci českého všeuměla, neznámého génia Járy Cimrmana zbystří! Lomnicí u Tišnova totiž vede naučná stezka, po které se můžete projít (nebo plahočit) až k hájence pod vrchol Sýkoře. Trasa je dlouhá asi 5 kilometrů a má několik zastavení, kterým se tady říká tzv. plahočiny.

Umělecká litina – černé skvosty v blanenských ulicích

Vydejte se do Blanska po stopách dávné slávy umělecké litiny. Její rozvoj byl spjat zejména s osobnostmi Huga Františka Salma a Karla barona z Reichenbachu v počátku 19. století. Stopy, které zanechali oni i jejich pokračovatelé, jsou po téměř dvou staletích patrné.

Lušticí hledačka v Mikulově

Zábavná procházka s úkoly pro děti vede přes centrum Mikulova až na Svatý kopeček. Na výlet můžete vyrazit, kdykoliv se vám zachce, stačí se zaregistrovat na webu uvedeném v patičce. Na e-mail poté dostanete dokument s mapou, základními informacemi a především pracovní listy s křížovkami a úkoly.