Mezi postavami na portrétech nechybí ani děti, ty jsou zobrazovány především jako pokračovatelé rodové slávy. Foto: MZM

S barokními obrazy se asi nejčastěji setkáváme při prohlídkách hradů a zámků. Zajímavý výběr z moravských a českých sbírek zaměřený výhradně na portréty nabízí nová výstava v MZM. Co nám tato díla sdělují dnes? 

V době svého vzniku měla každá podobizna svou specifickou informační hodnotu, vztahovala ke konkrétním životním událostem, zaznamenávala společenské postavení i dobové konvence. A právě na tento aspekt portrétní tvorby je výstava zaměřena. Tak například portréty vladaře a členů jeho rodiny tvořily zcela samozřejmou součást uměleckého mobiliáře šlechtických sídel, symbolizovaly loajalitu k vládnoucí dynastii a zároveň sloužily jako vzor, který šlechta následovala ve své vlastní vizuální prezentaci. Jednalo se hlavně o celofigurové podobizny určené pro hlavní sály rodových rezidencí, měly ukázat na postavení zobrazené osoby, její zásluhy či záliby. Populární byly portréty v kostýmech historických postav. A tak než se začátkem příští sezóny vyrazíte na Bouzov či na zámky na Loiře, navštivte Tváří v tvář v MZM. Výstava vám možná otevře oči pro zcela nový pohled.

do 14/3 2021
Tváří v tvář. Aristokratický portrét v baroku
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6, Brno
www.mzm.cz

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne

Vila Löw-Beer zve na virtuální prohlídku

Oblíbené programy pro rodiny s dětmi Vila dětem teď probíhají on-line. Letos jste si tak už mohli virtuálně prohlédnout část stálé expozice vily Löw-Beer věnovanou textilnímu průmyslu a rodině Löw-Beer nebo se dozvědět zajímavosti o jarních židovských svátcích. V dubnu vás čeká program s názvem Skryté poklady zahrady.

Muzeum romské kultury představí fotografie manželů Carretových

Deník života romských rodin. Tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle – to vše zobrazuje nová výstava Muzea romské kultury Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret. Třicet let manželé Carretovi navazují vztahy s Romy po celé Evropě a díky osobním poutům a přátelstvím vznikají přirozené fotografie každodenního života.

381 346 územních plánovačů on-line

381 346 je počet všech obyvatel Brna, kterých se týká návrh nového územního plánu. Je to i název výstavy kanceláře městského architekta v brněnském Urban centru. Výstava představuje devět horkých témat, jež rezonovala Brnem při veřejném projednávání návrhu. Nově ji můžete navštívit on-line na webu Urban centra.

I muzea a galerie nabízejí on-line program

Existuje několik způsobů, jak si v dnešní době užít umění. Tím prvním jsou on-line sbírky, které muzea a galerie nabízejí. Můžete se tak z pohodlí domova podívat třeba na digitalizovaný obraz Hlava Medusy, který se letos v březnu vrátil zpět do Moravské galerie v Brně.

Nejen do Letohrádku Mitrovských zve Petr Lukas

Po třech výstavních uzávěrách v loňském roce jsme v Letohrádku Mitrovských na Starém Brně doufali v otevření nové výstavy alespoň v měsíci březnu. Očekávání se bohužel nenaplnilo a dosud není ani zřejmé, kdy budeme moct návštěvníky znovu přivítat.