Jednou z laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého je umělkyně Valentýna Janů. Foto: CJCh

Společnost Jindřicha Chalupeckého, jejímž posláním je podporovat současné české umění a posilovat jeho roli ve společnosti i v rámci mezinárodního kontextu, uděluje Cenu Jindřicha Chalupeckého pro vizuální umělce do 35 let již od roku 1990.

I v letošním roce se spojila Společnost Jindřicha Chalupeckého s Moravskou galerií při přípravě a realizaci výstavy mladých umělců, které mezinárodní porota vybrala do této soutěže. Laureáty pro rok 2021 jsou Robert Gabris, Jakub Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová a umělecký ne-kolektiv Björnsonova. Porota letos vybírala z celkového počtu téměř 90 portfolií. Společná výstavní prezentace laureátů se uskuteční na podzim v prostorách Pražákova paláce v Moravské galerii v Brně. V prosinci se tamtéž také otevře výstava zahraničních hostů, jimiž jsou Daniel Daniel Fernández Pascual a Alon Schwabe působící na mezinárodní umělecké scéně pod označením Cooking Sections.

Cena Jindřicha Chalupeckého
www.sjch.cz
www.moravska-galerie.cz

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne

Vila Löw-Beer zve na virtuální prohlídku

Oblíbené programy pro rodiny s dětmi Vila dětem teď probíhají on-line. Letos jste si tak už mohli virtuálně prohlédnout část stálé expozice vily Löw-Beer věnovanou textilnímu průmyslu a rodině Löw-Beer nebo se dozvědět zajímavosti o jarních židovských svátcích. V dubnu vás čeká program s názvem Skryté poklady zahrady.

Muzeum romské kultury představí fotografie manželů Carretových

Deník života romských rodin. Tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle – to vše zobrazuje nová výstava Muzea romské kultury Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret. Třicet let manželé Carretovi navazují vztahy s Romy po celé Evropě a díky osobním poutům a přátelstvím vznikají přirozené fotografie každodenního života.

381 346 územních plánovačů on-line

381 346 je počet všech obyvatel Brna, kterých se týká návrh nového územního plánu. Je to i název výstavy kanceláře městského architekta v brněnském Urban centru. Výstava představuje devět horkých témat, jež rezonovala Brnem při veřejném projednávání návrhu. Nově ji můžete navštívit on-line na webu Urban centra.

I muzea a galerie nabízejí on-line program

Existuje několik způsobů, jak si v dnešní době užít umění. Tím prvním jsou on-line sbírky, které muzea a galerie nabízejí. Můžete se tak z pohodlí domova podívat třeba na digitalizovaný obraz Hlava Medusy, který se letos v březnu vrátil zpět do Moravské galerie v Brně.

Nejen do Letohrádku Mitrovských zve Petr Lukas

Po třech výstavních uzávěrách v loňském roce jsme v Letohrádku Mitrovských na Starém Brně doufali v otevření nové výstavy alespoň v měsíci březnu. Očekávání se bohužel nenaplnilo a dosud není ani zřejmé, kdy budeme moct návštěvníky znovu přivítat.