Věková hranice 15–30 let a tomu odpovídající přizpůsobení programu měly v roce 1960 přivést k zájmu o výtvarné umění do té doby opomíjenou skupinu návštěvníků – studující a pracující mládež. Foto: Dům umění města Brna

Když v roce 1960 tehdejší ředitel Domu umění Adolf Kroupa společně s brněnskými uměleckými teoretiky založil sdružení Mladí přátelé výtvarného umění, jednalo se o přelomový počin. 

Ze vzpomínek architekta Petra Haimanna, prvního předsedy sdružení, je patrné, že zájem byl opravdu veliký: „Na některé akce, např. na prohlídku novostavby hotelu International, přišly doslova davy mladých lidí, a i na dalších akcích, jako byly třeba přednášky v Procházkově síni, bývalo hodně zájemců.“ Oslovení pamětníci dodnes vzpomínají, že členství v MPVU formovalo nejen jejich umělecké či profesní směřování, ale také si díky němu vytvořili síť pevných přátelství. „Krásné časy v těžké době, s novými a dodnes trvajícími přátelskými vztahy,“ vzpomíná například fotografka Marie Kratochvílová. Nejen tyto vzpomínky, ale i další údaje a zajímavosti o činnosti sdružení už brzy nabídne jak výstava v Domě pánů z Kunštátu, tak publikace Mladí přátelé výtvarného umění, která zahájení výstavy doprovodí.

od 2/2 nebo po uvolnění opatření

Mladí přátelé výtvarného umění

Dům pánů z Kunštátu

Dominikánská 9, Brno

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne

Vila Löw-Beer zve na virtuální prohlídku

Oblíbené programy pro rodiny s dětmi Vila dětem teď probíhají on-line. Letos jste si tak už mohli virtuálně prohlédnout část stálé expozice vily Löw-Beer věnovanou textilnímu průmyslu a rodině Löw-Beer nebo se dozvědět zajímavosti o jarních židovských svátcích. V dubnu vás čeká program s názvem Skryté poklady zahrady.

Muzeum romské kultury představí fotografie manželů Carretových

Deník života romských rodin. Tradice, řemesla, sváteční i všední chvíle – to vše zobrazuje nová výstava Muzea romské kultury Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José Carret. Třicet let manželé Carretovi navazují vztahy s Romy po celé Evropě a díky osobním poutům a přátelstvím vznikají přirozené fotografie každodenního života.

381 346 územních plánovačů on-line

381 346 je počet všech obyvatel Brna, kterých se týká návrh nového územního plánu. Je to i název výstavy kanceláře městského architekta v brněnském Urban centru. Výstava představuje devět horkých témat, jež rezonovala Brnem při veřejném projednávání návrhu. Nově ji můžete navštívit on-line na webu Urban centra.

I muzea a galerie nabízejí on-line program

Existuje několik způsobů, jak si v dnešní době užít umění. Tím prvním jsou on-line sbírky, které muzea a galerie nabízejí. Můžete se tak z pohodlí domova podívat třeba na digitalizovaný obraz Hlava Medusy, který se letos v březnu vrátil zpět do Moravské galerie v Brně.

Nejen do Letohrádku Mitrovských zve Petr Lukas

Po třech výstavních uzávěrách v loňském roce jsme v Letohrádku Mitrovských na Starém Brně doufali v otevření nové výstavy alespoň v měsíci březnu. Očekávání se bohužel nenaplnilo a dosud není ani zřejmé, kdy budeme moct návštěvníky znovu přivítat.