Divadelníci se svou pomocí ani zdaleka nekončí. Mnoho z nich plánuje i nadále pomáhat v nemocnicích či dle svých možností ve svém bezprostředním okolí. Foto: HaDivadlo

Služby v domovech seniorů bojujících s nákazou, pomoc směřující lidem do uprchlických táborů, hlídání či doučování dětí nebo směny v přetížených nemocnicích: tak se v současné chvíli angažují zaměstnanci HaDivadla.

Kolektiv studiové scény sídlící v Alfa pasáži se v průběhu odstávky kulturních institucí věnuje svým dlouhodobým pracovním úkolům, na které v mnohdy hektickém divadelním provozu není takový prostor. Vedení však všechny aktivně podporuje také v pomoci potřebným a lidem v nouzi. „Je nám smutno z toho, že nyní to vypadá spíše tak, že solidarita je v naší společnosti jaksi vyčerpána. Teď je podle nás důležité pozastavit se a zamyslet nad tím, jak si především můžeme navzájem ve společnosti pomoci tyto mimořádné krizové dny ustát a vyjít z nich ponaučeni a hlavně všichni co nejvíce v pořádku. Chceme být teď především jako jednotlivci i jako kolektiv nápomocni celé společnosti, ať už v rámci nejbližšího okolí nebo různými formami dobrovolnictví,“ objasňuje intendantka Anna Stránská.

Dobrovolníci z řad kolektivu divadla se již v průběhu první vlny pandemie aktivně zapojili do šití roušek. Část také dojížděla pravidelně pomáhat do lesů v okolí Brna. Její druhá vlna s o poznání dramatičtějším vývojem je velkou zátěží zejména pro zdravotníky a sociální  pracovníky. Právě do sociálních zařízení postihnutých nákazou se vypravili umělecký šéf Ivan Buraj, herečka Táňa Malíková a píáristka Marie Rotnáglová. Podpoří tak přetížený personál několika pečovatelských domů v průběhu nejkritičtější situace, kdy je část nemocných pracovníků v domácí karanténě a o nemocné a potřebné se tedy nemá kdo postarat. „Ta osobní zkušenost je v tomto případě asi nepřenositelná. V souvislosti s pandemií se často mluví o lékařích, tady jsem viděla naprosto vytížené sociální pracovníky, na které tak často nemyslíme, přestože i mimo nouzový stav zajišťují důstojný odchod lidem, kteří jsou nám drazí. Teď je situace ještě víc kritická, stav mnoha nemocných klientů pečovatelských domů se zhoršuje z hodiny na hodinu a jejich rodiny jim nemohou být nablízku. Personál i přes vlastní ohrožení vykonává svoji práci s velkou láskou a úctou k bližnímu. Na to asi nikdy nezapomenu,“ popisuje Marie Rotnáglová vlastní zkušenost z pečovatelského domu v Černé Hoře na Blanensku.

 Rekvizitářka Eva Pešová pomáhá dlouhodobě. Ve spolku My je v tom nenecháme většinou třídí darované věci a oblečení, které následně putuje do uprchlických táborů. „Jednou jsme třídili v opravdu velké zimě a já to už nemohla vydržet. Už se mi nechtělo a těšila jsem se domů do tepla. Pak jsem si uvědomila, co dělám. Lidem, kterým věci posíláme, je zima společníkem třeba celé měsíce. Vyhlídka na postel nebo sprchu je v nedohlednu,“ popisuje. I v současné chvíli je spolek aktivní – ani uprchlickým táborům se koronavirus nevyhýbá. Eva a její kolegové se tak snaží alespoň na dálku zmírnit tamní potíže zasíláním balíčků s pomocí na konkrétní místa. 

 Divadelníci se svou pomocí ani zdaleka nekončí. Mnoho z nich plánuje i nadále pomáhat v nemocnicích či dle svých možností ve svém bezprostředním okolí. K pomoci vyzývají i ostatní. Jednoduchou cestou je například vlastní registrace v aplikaci MUNI pomáhá, kterou v divadle využívají.

 Zajímá vás více z dění, včetně toho interního, v HaDivadle? Pokud ještě nejste členy facebookové skupiny HaDi friends, je pravý čas se přidat.

HaDivadlo

Alfa pasáž, Brno

Převzato z časopisu KAM v Brně shop.pocketmedia.cz/predplatne