Foto: Filip Vrána

Festival | V rámci Mendelových dnů si každoročně připomínáme pozoruhodnou osobnost Gregora Johanna Mendela, přírodovědce a opata starobrněnského kláštera, kterého celý svět zná jako zakladatele genetiky. Jeho objevy o základech dědičnosti jsou považovány za přelomové a za největší vědecké výkony moderní doby. Festival Mendelovy dny bude letos probíhat online od 4. do 5. listopadu. Nebude chybět prezentace knih, debata, zahajovací projev i hudební program. Pro více informací navštivte webové stránky akce.

4–5/11

Mendelovy dny 2020

Mendelovo muzeum, Masarykova univerzita

online