Foto: Filharmonie Brno

Koncert |​ Svou již třetí sezónu v pořadí zahájí šéfdirigent a zároveň umělecký ředitel filharmonie Dennis Russell Davies skladbami estonského hudebního skladatele Arva Pärta a rakouského varhaníka Antona Brucknera. S prvním z těchto skladatelů jej pojí dlouholeté přátelství a řada provedení Pärtových děl včetně premiér, druhému věnoval zvýšenou pozornost, když stál v čele Brucknerova orchestru Linec. (lz)

11/9 v 19:00

Zahájení v katedrále

Katedrála sv. Petra a Pavla

Brno