Václav Voleský – ze souboru „Syntetické vzpomínky“, 2018. Foto: archiv autora

Kvůli opatřením proti koronaviru se také galerie ocitly v nezáviděníhodné situaci. Proto svoje pozvání na výstavu budu psát pouze na již dříve zahájené výstavy a s nejistotou, zda budou během dubna nebo května ještě vůbec přístupné. Ale budeme doufat…

Přiznám se, že na současné výstavní scéně výtvarného umění v Brně vnímám jistou nevyváženost v nabídce mezi intermediálními či prostorovými instalacemi na jedné straně a klasickým obrazovým uměním na druhé straně. Nemám vůbec nic proti kvalitnímu projevu z uvedených progresivních kategorií, nicméně pokud se stovky let chodilo do galerií koukat na obrazy, nevidím důvod, proč by tato tradiční linie měla být upozaděna. A tak se ve svém příspěvku soustředím na výstavy obrazů.

Z tohoto hlediska mohu určitě doporučit skvělou výstavu maleb Františka Skály ve FAIT GALLERY. Skála pro mě představuje široce založenou osobnost, vnímavou a současně mystifikátorskou, charakterizovanou neobyčejnou senzitivitou pro archetypální přírodní jevy a s niternou schopností nalézat v přírodních a jiných objektech metafyzickou mluvu a podstatu přírody a v ní žijící skryté bizarní bytosti a živoucí entity. Tyto přednosti tentokrát prezentuje na plošných dílech.

Ale abych nezůstal jen u zavedených brněnských galerií, rád bych zmínil výstavy i v menších výstavních prostorách, které se tu objevily poměrně nedávno a postupně si vytvářejí okruh návštěvníků. Jde např. o galerii Společenského centra Brno-sever na Lesné, kde probíhá souběžná výstava velkoformátových expresivních pláten rozmáchlého gesta Karla Gregora a naopak malých grafických dílek kontemplativního vyznění Miroslava Urbana.

V další méně známé, ale slibně se rozvíjející galerii Start-Art (v nových prostorách na Kotlářské 5) při stejnojmenné výtvarné škole, která jinak pořádá úspěšné výtvarné kurzy pro děti i dospělé, vystavuje od března mladý pražský výtvarník Václav Voleský. Vytváří pozoruhodné figurativní obrazy na banneru, zhotovené technikou airbrush, a pracuje se syndromem falešné paměti, při kterém se neúplné vzpomínky nahrazují pravděpodobným obsahem z podvědomí. Vznikají tak až surreálná spojení kulis strohé architektury s nesouvisejícími či fantaskními postavami a ději v novém, snově působícím významově-obrazovém spojení. 

Tak jestli to tento nebo příští měsíc půjde, nekašlete na obrazy!

Roman A. Muselík
kurátor galerie Start-Art a tvůrčí fotograf

Převzato z časopisu KAM v Brně → shop.pocketmedia.cz/predplatne